Now Loading

5. Talentpools

Talentpool gebruiken (video)

Update Talentpool

Talentpools zijn nu beschikbaar te maken op gebruikers-niveau, en niet langer per entiteit.

Op verzoek van veel klanten hebben we de indeling (en beschikbaarheid) van de Talentpools aangepast. Deze aanpassing zal worden doorgevoerd met de komende release-update van 30 oktober.
In de huidige situatie, is een Talentpool beschikbaar op entiteit-niveau. Omdat sommige klanten binnen 1 entiteit werken, is toegang tot de Talentpool voor alle medewerkers niet altijd wenselijk.

Hieronder de vier belangrijkste wijzigingen:

  • Je kunt nu niet meer per entiteit, maar per gebruiker bepalen of deze toegang heeft tot een specifieke talentpool. In iedere talentpool kun je gemakkelijk tussen je gebruikers zoeken en deze naar het overzicht slepen van gebruikers die toegang hebben. Ook kun je gemakkelijk met één druk op de knop, alle gebruikers toegang geven tot de talentpool.
  • Talentpools zijn alleen zichtbaar en/of te wijzigen voor gebruikers met deze rechten. Per type gebruiker kun je twee rechten aangeven:
    • Rechts om talentpools te wijzigen (hiermee kan de gebruiker kandidaten toevoegen en verwijderen, en talentpools aanmaken en verwijderen)
    • Toegang tot het talentpool overzicht (hiermee kan de gebruiker de talentpools inzien, maar niet bewerken)
  • De gebruiker ziet alleen in welke talentpool(s) de kandidaat zich bevindt, wanneer hij/zij toegang heeft tot deze talentpool(s). Wanneer een kandidaat in twee talentpools is geplaatst, maar de gebruiker heeft tot één van de twee toegang, zal de gebruiker alleen de plaatsing in die ene talentpool zien in het profiel van de kandidaat.
  • Kandidaten kunnen nu aan meerdere talentpools worden toegevoegd, waar dit voorheen alleen mogelijk was in 1 talentpool.

Talentpools aanmaken

Talentpools

Wanneer je deze functie hebt afgenomen, is het mogelijk om ‘Talentpools’ aan te maken.

Talentpools kunnen gebruikt worden om talenten in op te slaan welke net te laat zijn met het indienen van een sollicitatie of waarvan de vacature reeds is ingevuld. Een kandidaat kan tijdens of na de sollicitatieprocedure in een talentpool geplaatst worden. Binnen HROffice zijn er een onbeperkt aantal pools aan te maken bij afname van de talentpool module. Wanneer een kandidaat in een talentpool staat kan deze op een later moment gekoppeld worden aan een vacature.

Via instellingen zijn de ‘Talentpools’ aan te maken en kunnen deze worden gedeeld met bepaalde
entiteiten binnen de organisatiestructuur.

Je kunt kandidaten in een Talentpool gemakkelijk middels een bulkactie verzoeken om hun gegevens nog een jaar te kunnen bewaren en er zo voor zorgen dat je kandidatenbestand helemaal AVG-proof is.